Introduktion till avdelningen ”Utomkristna vittnen”

 

av Roger Viklund

 

 

 

Under rubriken ”Utomkristna vittnen” har jag samlat de icke-kristna texter som brukar åberopas till stöd för att Jesus har funnits. Som bekant betvivlar jag att evangeliernas Jesus har en motsvarighet i någon verklig person. Det faktum att Jesus inte finns styrkt av någon/något utanför de nytestamentliga skrifterna och de kyrkofäder som bygger på dessa skrifters ”vittnesbörd”, ger förvisso stöd åt att Bibelns Jesus inte har funnits. Men som enskild faktor ger det inget särskilt starkt stöd för den uppfattningen. Det finns andra gestalter i historien som inte finns styrkta i sin samtid, men vars existens det ändå inte finns rimliga skäl till att betvivla.

Man skulle kunna se det så att Jesu gärning var så relativt obetydlig, att den inte gav något större eko utanför den lilla kretsen av kristna i Palestina. Kanske Jesu insats gick så obemärkt förbi, att de samtida historikerna antingen inte lade märke till den, eller fann den för obetydlig för att omnämna. Å andra sidan skulle ett sådant resonemang förminska Jesusgestalten i omfång till något som högst väsentligt skiljer sig från den bild av Jesus som många kristna har, en bild av en gestalt med väldig inverkan på sin samtid och vars uppståndelse skapade tumult och kaos i Palestina och senare över hela världen.

Viktigt är också att förstå att även om den totala avsaknaden av utomkristna vittnen till att evangeliernas Jesus har funnits i sig inte ”bevisar” att Jesus inte har funnits, skulle ett enda starkt utomkristet bevittnande ha ”bevisat” att Jesus hade funnits. Det är därför viktigt att verkligen visa att det inte finns några som helst bevis utanför den kristna sfären på att Jesus har funnits.

Jag har intrycket av att folk bland resonerar så att just mängden utomkristna vittnen som går att åberopa, i sig skulle utgöra ett bevis för att Jesus åtminstone har funnits. Man resonerar så att alla obskyra referenser, alldeles oavsett deras ”futtighet”, går att lägga till det totala bygget av ”bevis” för Jesu existens. "Ingen rök utan eld!" Men inget kan vara mer felaktigt. Det kommer inte alls an på antalet namn som går att räkna upp, eftersom inget enda av dessa i sig går att trovärdigt visa styrker Jesu existens. Det krävs för detta ett säkert belägg som går att bevisa inte är en senare förfalskning och som dessutom är så nära i tiden att legendbildning inte kan misstänkas. Det krävs egentligen endast ett bevis. Ett sådant bevis är värt mer än hundra osäkra antydningar.

Om historikern Josefus Flavius verkligen hade nämnt Jesus, skulle detta omnämnande ha kunnat utgöra ett sådant ”bevis”. Ännu bättre hade varit om den med Jesus samtide judisk-gnostiske filosofen Filon hade skrivit om Jesus i någon av sina många efterlämnade skrifter. Och hade det ossuarium med inskriptionen ”Jakob, son till Josef, bror till Jesus” varit äkta och inte en modern förfalskning, skulle också det ha kunnat utgöra åtminstone en omständighet som gjort det troligt att Jesus har funnits. Men inga sådana utomkristna ”bevis” för Jesu existens föreligger för närvarande.

De följande artiklarna behandlar var och en ett vittnesbörd som brukar åberopas till stöd för att Jesus har funnits. Jag anser mig ha visat i varje enskilt fall att inget av dessa ”vittnen” ger stöd för att evangeliernas Jesus har funnits.

 

 

Roger Viklund

2007-02-11

 

 

 

Åter till startsidan