Det julevangelium som aldrig ägt rum

av Roger Viklund  

 

Vem har väl inte sett julspelet om när Jesus föds i Betlehem? Maria blir i Nasaret havande genom den heliga anden. Josef och Maria reser till Betlehem för att låta skattskriva sig och Maria föder Jesusbarnet i ett stall. En stjärna leder stjärntydare till stallet och även herdar anländer och ger sina gåvor. Men den grymme härskaren Herodes får höra att en kung är född. Han känner sig hotad av den nyfödde, varför Josef och Maria tvingas fly med barnet till Egypten. Herodes låter i Betlehem döda alla nyfödda gossebarn och först efter att Herodes avlidit vågar familjen återvända hem till Nasaret.

 

Detta är en vacker berättelse, men är den sann? Först och främst kan konstateras att den inte finns återgiven i Bibeln. Den är en sammansmältning av två skilda berättelser, den ena hos Lukas, den andra hos Matteus. De övriga två evangelierna, Markus (det äldsta) och Johannes, innehåller ingen födelseberättelse.

 

Enligt Lukas (1:26ff) besöker en ängel Maria och förvarnar henne om födelsen. Josef och Maria reser från Nasaret, där de bor, till Betlehem för att låta skattskriva sig. Där föder Maria Jesus, och herdar besöker den nyfödde som ligger i en krubba. Några veckor senare reser familjen till Jerusalem för att låta rena barnet i templet och återvänder sedan hem till Nasaret.

 

Matteus (1:18ff) bjuder oss en helt annan berättelse. Enligt honom besöker ängeln Josef och inte Maria. Jesus föds i Betlehem, där familjen bor, utan att Nasaret eller skattskrivningen nämns. En stjärna, som inte omnämns hos Lukas, leder stjärntydare till det hus (observera: inte stall) där Jesus befinner sig. Sedan stjärntydarna gett sig av, flyr familjen till Egypten undan Herodes den store, som i Betlehem med omnejd låter döda alla gossar, som är två år eller yngre. Efter Herodes’ död reser de tillbaka till Palestina men vågar inte återvända till Judeen. De bosätter sig i stället i Nasaret, där de inte tidigare bott.

 

Matteus och Lukas är som synes oense om det mesta. De har till och med olika besked att ge om vilket år Jesus föddes. Lukas säger att Jesus föddes i samband med ”den första skatt­skriv­ningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien” (2:2). Vi vet genom historikern Josefus att den första skattskrivningen genomfördes av Quirinius år 6 ”efter Kristus”. Problemet är att Matteus hävdar att Herodes den store var kung när Jesus föddes och Herodes dog 4 år före vår tidräkning, alltså nio år före den skattskrivning Lukas berättar om. Det går inte att förena dessa uppgifter. Herodes’ död är historiskt säkerställd, och alla desperata försök att få Quirinius till att ha varit ståthållare tidigare och då också ha genomfört en skattskrivning är fruktlösa. Vi vet vilka som var ståthållare i Syrien under Herodes’ åtta sista regeringsår och ingen av dessa var Quirinius. Vi vet också att han inte kan ha varit ståthållare dessförinnan.

 

Lukas’ berättelse är osann också på andra grunder. Först efter Herodes den stores död inlemmades Judeen, där Betlehem låg, i den romerska provinsen Syrien. Då först kunde en skatt­skrivning i Judeen äga rum. Nasaret låg i provinsen Galileen. År 6, när skattskrivningen genomfördes under romerskt överinseende, var Galileen, i motsats till Judeen, själv­styrande och därmed inte skattskyldigt under romarna. Dessutom måste den skattskyldige ha skattskrivits på sin hemort, där han kunde uppvisa sin egendom. Och även om Josef hade varit tvungen att bege sig till Betlehem, varför tog han med sig Maria som snart skulle föda? Vi vet av romerska skattskrivningar i Egypten att det hade räckt om en person infunnit sig hos taxeringsmyndigheten.

 

Allt detta gör att man inom bibelvetenskapen brukar avfärda Lukas’ berättelse till förmån för Matteus’. Men inte heller Matteus’ berättelse är sann. Mördandet av gossebarnen är ett välkänt sagomotiv som förekommer även i berättelserna om Krishna, Oidipus, Sargon, Kyros, Romulus och Remus, och inte att förglömma Mose i vassen. Vi kan också vara ganska säkra på att historikern Josefus skulle ha berättat om Herodes’ illdåd om denne verkligen begått gärningen. Josefus avskydde Herodes och beskrev utförligt dennes regeringstid och förbrytelser – dock utan att nämna barnamorden.

 

Herodes mördade alltså inte gossebarnen i Betlehem så som Matteus säger. Josef kan inte ha skattskrivits så som Lukas omtalar. Berättelserna är tidsmässigt oförenliga. Den logiska slutsatsen av detta blir naturligtvis att varken Matteus eller Lukas visste när Jesus var född och därför fabricerade var sin berättelse.

 

Roger Viklund

2006-04-02