Tiden för de kristna skrifternas tillkomst

av Roger Viklund  

 

Att sammanställa de kristna skrifterna i den tidsordning som de skrevs är en grannlaga uppgift. I denna sammanställning har jag försökt infoga de viktigaste skrifterna. Jag har även medtagit skrifter som inte är med i Bibeln men som har betydelse för kristendomen. Jag har ordnat skrifterna i den ordning jag gissar att de har skrivits, men osäkerheten är stor och mycket får anses vara just rena gissningar. Framför allt är tiden för de gammaltestamentliga skrifternas tillkomst mycket osäker och vissa böcker kan ha feldaterats med flera hundra år. För dem som vill ytterligare fördjupa sig i detta hänvisar jag till den mycket informativa webbplatsen www.earlychristianwritings.com

Tiderna jag har uppgivit är angivna med ett snävt tidsintervall och i de allra flesta fall är det möjligt att skrifterna kan ha skrivits både senare och tidigare. Med denna ordning kan man i de nytestamentliga skrifterna märka en sak mycket tydligt och det är att legenden om frälsaren Jesus stadigt växer ju längre fram i tiden man kommer.

De första författarna var lika ointresserade som Paulus av den jordiske Jesus. Han sågs som en förhistorisk himmelsk gestalt, som någon gång av Gud sänts till jorden för att genom sin död på korset befria människorna från synden, allt uttolkat enligt GT.

Detta var uppenbarligen för groteskt för att accepteras av vissa gnostiker, som kraftigt motsatte sig uppfattningen att Kristus hade tagit mänsklig gestalt. En kamp uppstod mellan dessa båda grupper. Det naturliga sättet för den senare segrande trosriktningen att visa att Jesus levat ett liv på jorden, vore att hänvisa till historiska detaljer ur hans liv. Och vi ser också att dessa detaljer så sakta växer fram.

Omkring år 80 antyds i Hebreerbrevet att Jesus kan ha levat nyligen, då han sägs ha framträtt vid tidens slut. De tre Johannesbreven, som skrevs på 90-talet, just för att bekämpa de gnostiska uppfattningarna, nämner fortfarande inga biografiska detaljer. Klemensbrevets författare, som skrev ungefär samtidigt, nämner några uttalanden Jesus skall ha gjort. I Barnabasbrevet står att läsa att han hade tolv lärjungar.

Först efter sekelskiftet, när evangelielegenden vuxit fram, kommer uppgifter som gör att Jesus går att placera i tiden, då Pilatus omnämns i 1:a Timotheosbrevet. Ungefär vid samma tid känner Ignatius åtskilliga inslag i evangelielegenden, vilka tydligen inte var kända av Johannesbrevens författare så sent som på 90-talet.

Efterhand tillkommer ännu fler detaljer. Men de allra flesta apologeter, ända fram emot slutet av 100-talet, tror inte att dessa berättelser är sanna utan förlöjligar dem. Papias (ca 140 vt) och Justinus (ca 150 vt) späder dock på med berättelser om Jesus, varav vissa inte ens finns med i evangelierna. Då legenden till slut blivit alltför omfångsrik, finner biskop Irenaeus omkring år 180 vt det nödvändigt att begränsa den och utesluter därför vissa uppgifter. Legenden är slutgiltigt formad.

 

 

SKRIFT

TILLKOMSTÅR

FÖRFATTARE

Elohisten

början av 700-talet fvt

Okänd

Mika, kap 1-3

ca 730 fvt

Okänd, möjligen Mika

Jahvisten

slutet 700-talet fvt

Okänd

Jesaja, kap 1-39

början 600-talet fvt + senare tillägg

Okänd, möjligen Jesaja

Ordspråksboken, kap 10-31

600-talet fvt

Okänd, enl trad Solomo, Agur och Lemuel

Sefanja

ca 630 fvt

Okänd, möjligen Sefanja

5 Mosebok

ca 620 fvt

Okänd, möjligen prästen Hilkia

Nahum

ca 610 fvt

Okänd, möjligen Nahum

Habackuk

ca 600 fvt

Okänd, möjligen Habackuk

Hesekiel

början 500-talet fvt

Okänd präst, möjligen Hesekiel

Josua

ca 570 fvt

Okänd

Domarboken

ca 570 fvt

Okänd

1 Samuel

ca 570 fvt

Okänd

2 Samuel

ca 570 fvt

Okänd

1 Kungaboken

ca 570 fvt

Okänd

2 Kungaboken

ca 570 fvt

Okänd

Jeremia

ca 550 fvt, material från 620

Okänd, möjligen Baruk, mfl

Jesaja, kap 40-55

ca 550 fvt

Okänd

Klagovisorna

mitten 500-talet fvt

Okänd

Ordspråksboken, kap 1-9

mitten 500-talet fvt

Okänd

Mika,  kap 4-7

500-talet fvt

Okänd

Amos

500-talet fvt

Okänd

Hosea

500-talet fvt

Okänd

Job

början 400-tal fvt

Okänd

Malaki

början 400-talet fvt

Okänd

Obadja

början 400-talet fvt

Okänd

Jesaja, kap 56- 66

400-talet fvt

Okänd

Prästkodex

slutet 400-talet fvt

Okänd präst

1 Mosebok

ca 400 fvt

Okänd

2 Mosebok

ca 400 fvt

Okänd

3 Mosebok

ca 400 fvt

Okänd

4 Mosebok

ca 400 fvt

Okänd

Sakarja

400- eller 300-talet fvt

Okänd

Joel

400- eller 300-talet fvt

Okänd

Rut

300-talet fvt

Okänd

Esra

300-talet fvt

Okänd, möjligen Esra

Nehemja (kallad även Andra Esra)

300-talet fvt

Okänd, möjligen Esra eller Nehemja

Krönikeböckerna

300-talet fvt

Okänd, möjligen Esra

Jona

ca 300 fvt

Okänd

Höga visan

700-200 fvt

Okänd, enl. traditionen Salomo

Haggaj

300-talet fvt

Okänd

Predikaren

300- eller 200-talet fvt

Okänd

Jesus Syraks vishet

ca 190 fvt

Okänd

Psaltaren

100-talet fvt, består av äldre mtrl

Okänd

Daniel

165 fvt

Okänd

Ester

100-talet fvt

Okänd

Tobit

100-talet fvt

Okänd

1 Henoksboken utom kap 37–71

slutet 100-talet

Okänd

Judit

slutet 100-talet fvt

Okänd

Första Mackabeerboken

ca 110 fvt

Okänd

Baruk

ca 100 fvt

Okänd

Andra Mackabeerboken

början nollhundratalet fvt

Okänd, benämnd Jason

Salomos visdom

nollhundratalet fvt

Okänd, möjligen Jesus ben Syrak

1 Henoksboken, kap 37–71

slutet nollhundratalet fvt

Okänd

-------------------

 ------------------

 ----------------------

Första Thessalonikerbrevet

49-51 vt

Paulus

Första Korinthierbrevet

ca 55 vt

Paulus

Galaterbrevet

ca 55 vt

Paulus

2 Korinthierbrevet, kap. 10-13

ca 56 vt

Paulus

2 Korinthierbrevet, kap. 1-9

ca 56 vt

Paulus

Filipperbrevet

50-60 vt

Paulus

Filemonbrevet

50-60 vt

Paulus

Romarbrevet

ca 60 vt

Paulus

Uppenbarelseboken

60-talet vt

Okänd

Kolosserbrevet

60-80 vt

Okänd, lärjunge till Paulus?

Jesu Kristi visdom

50-100 vt

Okänd

Efesierbrevet

70-talet vt

Okänd

Om det judiska kriget

ca 78 vt

Josefus Flavius

Hebreerbrevet

70-90 vt

Okänd

Jakobs brev

70-90 vt

Okänd

Andra Thessalonikerbrevet

70-100 vt

Okänd

Första Petrusbrevet

80-talet? vt

Okänd

Didaché

80-talet? vt

Okänd

Judas’ brev

80-100 vt

Okänd

Hemliga Markusevangeliet

90-talet? vt

Okänd

De tre Johannesbreven

90-talet vt

Okänd

Judiska fornminnen

93/94 vt

Josefus Flavius

Klemens’ brev till korinthierna

mitten av 90-talet vt

Möjligen Klemens, biskop av Rom

Markusevangeliet

90-talet vt

Okänd

Thomasevangeliet

90-talet? vt

Okänd

Q, hypotetisk källa

90-talet? vt

Okänd

Barnabasbrevet

ca 100 vt

Okänd

Fjärde Esra

ca 100 vt

Okänd

Matteusevangeliet

ca 100 vt

Okänd

Lukasevangeliet

100-110 vt

Okänd

Johannesevangeliet

100-110 vt

Okänd

Första Timotheosbrevet

ca 110 vt

Okänd

Andra Timotheosbrevet

ca 110 vt

Okänd

Titusbrevet

ca 110 vt

Okänd

Apostlagärningarna

105-120 vt

Okänd

Ignatius’ sju brev

110-talet vt

Ignatius av Antiokia eller okänd

Christo quasi deo, i Epistulae

ca 112 vt

Plinius d.y.

Annalerna

ca 115 vt

Tacitus

Andra Petrusbrevet

ca 120 vt

Okänd

Petrusevangeliet

ca 100-140 vt

Okänd

Polykarpos’ brev till filipperna

120-140vt

Polykarpos av Smyrna eller okänd

Utläggningar av Herrens ord

130-talet vt

Papias

Första kanon

ca 140 vt

Markion

Brevet till Diognetus

130-200 vt

Okänd

Apologi (två delar)

150-talet vt

Justinus Martyren

Dialog med juden Tryfon

150-talet vt

Justinus Martyren

Tal till grekerna

ca 160 vt

Tatianus

Historia

109 fvt-180 vt

Tallus

A Letter of Mara, Son of Serapion

73-250 vt

Mara Bar-Serapion

Octavius

160-220 vt

Minucius Felix

Diatessaron

170-175 vt

Tatianus

Legatio pro christianus

ca 177 vt

Athenagoras från Aten

Ett sanningens ord

ca 178 vt

Kelsos

Till Autolykus

ca 180 vt

Theofilus från Antiokia

Mot heresierna

180-talet vt

Irenaeus av Lyon

 

 

Roger Viklund

2006-11-12