Vad krävs för att kunna säga att Jesus har funnits?

av Roger Viklund  

 

Frågan om Jesus har funnits eller ej, är inte så enkel att besvara som den först kan synas vara. Många verkar tro att det rör sig om en ja-eller-nej-fråga. Alltså antingen fanns Jesus, eller så fanns han inte. Men när vi talar om Jesus måste vi ju avse någon speciell person. Det fanns många som hette Jesus vid den tiden. Enligt de beräkningar som gjorts utifrån alla inskriptioner i området från ”Jesu tid”, hette 9 % av alla män Jesus, eller rättare sagt Jeshu(a).[1]

 

När vi talar om Jesus måste vi rimligtvis avse den person som beskrivs i evangelierna. Och frågan är hur mycket en tänkt förlaga till evangeliernas Jesus måste likna den gestalten för att man ska kunna säga att Jesus har funnits. Räcker det om det rör sig om en lärjunge till Johannes döparen som avrättades av Pilatus, för att vi ska kunna anse att det är verklighetens Jesus? Låt säga att Johannes döparen döpte endast 100 män under sin livstid (säkert ett alldeles för litet antal). Han skulle då ändå statistiskt sett ha döpt 9 män som alla hette Jesus. Så bara för att Johannes har döpt en viss Jesus betyder det inte att han döpt evangeliernas Jesus.

 

En ytterligare fråga är om han måste ha hetat Jesus för att ha varit Bibel-Jesus. Namnet Jesus betyder ”JHVH frälser”. Och då Kristus betyder ”den smorde”, blir Jesus Kristus ”JHVH frälser sin smorde”; ett mycket passande namn på en frälsargestalt! För övrigt gavs Mose efterföljare Josua namnet Iesous i den grekiska översättningen av GT (Septuaginta). Det är samma namn som Jesus bär i alla nytestamentliga skrifter. Namnen Jesus och Josua är alltså identiska på grekiska. Och även Josua betraktades som en smord, alltså en messias, eller på grekiska en christos. Båda sågs de alltså som Kristus (den latinska formen av christos) och båda hette de Jesus.

 

Man kan också fråga sig om Jesus måste ha levt vid den tid evangelierna säger, för att vi ska anse att det rör sig om Jesus. Talmud förlägger Jesus till en mycket äldre tid. Om Talmuds uppgifter skulle visa sig vara riktiga, om han levt ett århundrade tidigare, är det då fortfarande rätt att tala om verklighetens Jesus? Har Jesus verkligen funnits om han levt vid en annan tid och hans liv därmed varit helt annorlunda? Han kan då inte gärna ha umgåtts med de personer han förknippas med.

 

Och hur var det nu med Pilatus’ avrättning av Jesus? Räcker det om Pilatus har avrättat en man vid namn Jesus för att vi ska kunna säga att Jesus har funnits? Hur många män kan Pilatus ha hunnit korsfästa under sin tioåriga ämbetstid i Judeen? Låt säga, som i fallet Johannes döparen, att han avrättat 100 män. Det gör bara 10 män per år, säkert en låg siffra. Men ändå bör han statistiskt sett ha avrättat 9 män som alla hette Jesus. Så bara för att Pilatus har avrättat en viss Jesus, betyder det inte att han har avrättat Bibelns Jesus.

 

Innan jag fortsätter mina beräkningar, ska jag för att förekomma de matematiskt bevandrade, påpeka att jag är medveten om att de beräkningar jag nu gör endast är ungefärliga och inte exakta. Jag vill dock inte försvåra resonemangen allt för mycket, och beräkningarna är ändå på det stora hela korrekta då underlagets brister utgör en större osäkerhetsfaktor.

 

Låt säga att man stöter på lämningarna efter en man som hette Jesus, som hade en bror vid namn Jakob, en mor som hette Maria och en far vid namn Josef. Då måste man väl rimligtvis ha stött på Bibelns Jesus, eller? Enligt samma beräkningar som säger att 9 % av alla män i området hette Jesus kommer uppgifterna att 25 % av alla kvinnor hette Maria (Miriam, Mariamne), 14 % av alla män Josef och 2 % av alla män Jakob. Det betyder att 3,5 % av alla familjer i området vid denna tid består av en man vid namn Josef och en kvinna vid namn Maria (0,25 x 0,14 = 0,035). Låt också säga att en genomsnittlig familj fick fyra barn som överlevde till vuxen ålder. Därmed skulle de statistiskt sett ha två pojkar. Dessa skulle heta Jesus och Jakob i 0,2 % av alla familjer (0,09 x 0,02 = 0,0018). Slår vi samman dessa båda uppgifter får vi att 0,006 % av alla familjer bestod av föräldrarna Josef och Maria med barnen Jesus och Jakob (0,0018 x 0,035 = 0,000063). Det betyder att ca var 15 000:e familj bestod av den kombinationen. Och räknar vi bara kärnfamiljen Josef, Maria och Jesus förekommer de i var 320:e familj. Med tanke på att över två miljoner judar sägs ha levt i området bör där ha funnits långt över 100 000 familjer och statistiskt sett många familjer som matchar Bibel-Jesus’ familj. Så om man påträffar lämningarna efter en sådan familj är det i sig inget märkligt, då det med säkerhet fanns många sådana familjer.

 

Frågan är alltså hur mycket som måste stämma mellan en tänkt förlaga till evangeliernas Jesus och evangeliernas Jesus, för att man ska kunna säga att denne Jesus har funnits? Räcker det om det levde en man med det namnet som gav upphov till en del av den lära som tillskrivs Bibel-Jesus? Räcker det även om inget övrigt stämmer?

 

Roger Viklund

2006-03-26