Har Bibelns Jesus funnits? Har den person, vilkens livsöde så gripande skildras i evangelierna, verkligen trampat Jerusalems gator?

Sedan 90-talets början har jag studerat kristendomens uppkomst och framför allt undersökt grunden för en historisk Jesus. Mina slutsatser, som jag presenterar i boken Den Jesus som aldrig funnits, är att det mesta tyder på att Bibelns Jesus är en uppdiktad gestalt som inte motsvaras av en verklig fysisk person. Jag lämnar dock öppet för möjligheten att det ändå har funnits en faktisk förebild som givit upphov till Jesusberättelsen men att dennes liv i så fall inte finns korrekt återgivet i evangelierna.

På denna webbplats finns ett antal artiklar som jag har skrivit under årens lopp. Artiklarna kan ses som en enkel introduktion och förklaring till varför jag betvivlar att Bibel-Jesus har funnits. Här finns en avdelning där jag bemöter de invändningar som riktas mot mina artiklar och min bok. Jag kallar avdelningen för Debatt. En avdelning ägnar jag åt de åberopade utomkristna vittnesbörden som nyligen har utökats med en mycket omfattande avhandling: Jesuspassagerna hos Josefus. Vidare har jag öppnat en ny avdelning som behandlar kristendomens gnostiska sida och som inledningsvis ägnas åt Hemliga Markusevangeliet. Dessutom har jag en avdelning där jag lägger ut kortare artiklar och inlägg som berör specifika ämnen, en avdelning jag kallar Smått och gott. Under rubriken Kommentarer och debattinlägg ligger både inlägg gjorda på debattfora och kommentarer från läsare.

Jag har också en blogg, JESUS GRANSKAD, där jag på sistone har skrivit en hel del och där mycket nytt material finns publicerat.

Jesusgranskad.se är min nya webbplats och den ersätter min gamla, numera avvecklade, webbplats.

Röbäck den 2 september i nådens år 2010,    namn.gif (6327 bytes)