In English, på engelska                                                                                                                                      

av Roger Viklund

 

 

 

Google Custom Search

 

 

 

 

Här har jag samlat de något längre artiklarna. Jesus - Hur myten uppstod (1999)

och Bibelns Jesus en sagogestalt (2006) utgör båda en sammanfattning av

varför jag betvivlar att evangeliernas Jesus har funnits.

 

Jesus - Hur myten uppstod  Del 1  1999

Jesus - Hur myten uppstod  Del 2  1999

The Jesus Character Critically Examined and the Exploration

of the Gnostic Creation of the Jesus Myth (engelska)  2002

Jakobs kista och andra flagranta förfalskningar  2003

Jesusparallellerna  2006

Bibelns Jesus en sagogestalt  2006

 

 

Här går jag i svaromål mot de inlägg och artiklar som på olika sätt uttrycker kritik

mot mina artiklar och min bok. Här finns också recensioner av andras arbeten.

 

Debatten på Östgötacorrespondenten  2005

Debatten på Västerbottens-Kuriren  2005

Mitt debattinlägg i Aftonbladet  2006

Bemötande av Stefan Gustavsson: ”Har Jesus funnits?”  2006

Bemötande av John Forsberg: ”Svar på Roger Viklunds påståenden”  2006

Reflektioner över intervjun med Britt-Marie Näsström: ”Myterna är till för att förstärka tron”  2006

Bemötande av Mikael Tellbe: ”Kritisk respons till Roger Viklunds bok om Jesus”  2006

Auktoritetstro och majoritetsuppfattningar en replik till Leif Svensson  2007

1 Thess 2:14-16 – källkritik eller hjälphypotes? Ett ytterligare bemötande av Stefan Gustavsson  2007

Korsade Julius Caesar Rubicon?  2007

Paulus’ vittnesmål mot en historisk Jesus – Ett bemötande av Paul Persson  2007

En betraktelse över Birger Olssons artikel i SEÅ  2009

 

 

 

Här undersöker jag de utomkristna källor som brukar åberopas till stöd för

en historisk Jesus. Egentligen finns där bara två, Josefus och Tacitus. I det

första fallet synes det röra sig om förfalskningar, i det andra om hörsägen.

 

Introduktion till avdelningen ”Utomkristna vittnen”  2007

Skrev Josefus något om Jesus? (den korta versionen)  2006

Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie (den långa versionen)  2010

Myten om språket i Josefus’ Testimonium Flavianum  2009

Talmud en viskning, men inte en susning  2007

Tacitus och Plinius – Jesusvittnen eller kristnavittnen?  2007

Suetonius’ Chrestus  2009

Tallus som Jesusvittne  2006

Mara Bar-Serapion som Jesusvittne  2006

Lukianos, satirikern från Samosata  2006

 

 

 

 

Här avser jag att publicera artiklar som visar på den starka

gnostiska influensen på den tidiga kristendomen.

 

Den symboliskt utformade förlagan till Markusevangeliet –

populärt benämnd Hemliga Markusevangeliet  2009

”M. Madiotes”-argumentet  2009

Tusen och en osanning: Vad är sant och inte hos Lee Strobel och Craig A. Evans?  2009

Reclaiming Clement's Letter to Theodoros – An Examination

of Carlson’s Handwriting Analysis (engelska)  2009

Tremors, or Just an Optical Illusion? A Further Evaluation

of Carlson’s Handwriting Analysis (engelska)  2009

Klemens’ brev till Theodoros i översättning till svenska  2009

A Quest for Secret Mark’s Authenticity: A Chain is as Strong as its Weakest Link  (engelska)  2010

Referentgranskad artikel, medförfattare Timo S. Paananen, i Vigiliae Christianae 67 (PDF)

Distortion of the Scribal Hand in the Images of Clement’s Letter to Theodore (engelska)  2013

Referentgranskad artikel, medförfattare Timo S. Paananen, i Apocrypha 26 (2015) (PDF)

An Eighteenth-Century Manuscript: Control of the Scribal Hand in Clement's Letter to Theodore

(engelska)  2015

 

Här lägger jag ut kortare och längre inlägg som berör mer specifika

detaljer inom ämnet Jesus och kristendomens uppkomst.

 

Vad krävs för att kunna säga att Jesus har funnits?  2006

Det julevangelium som aldrig ägt rum  2006

Daniels profetbok är ett sentida falsarium  2006

Tiden för de kristna skrifternas tillkomst  2006

En Jesus hos Josefus  2006

Papyrus p52 – en absolut tidsmarkör eller ett missbrukat textfragment?  2006

Pastoralbrevens tillkomsttid  2009

De fyra synoptiska evangeliernas tillkomst  2009

 

 

 

Härunder finns dels min blogg, dels en avdelning med ett urval av de

inlägg jag genom åren har skrivit på olika debattfora och dels en

avdelning med andras kommentarer till mina skriverier.

 

Min webblogg: Jesus granskad

Inlägg på debattfora

Andras kommentarer

 

 

 

Du är besökare nummer